Oznámení o sbírkovém fondu školy

Vážení kolegové,

jak jsem vás již informoval, byl v Národním filmovém archivu, Malešická 14, Praha 3 založen sbírkový fond naší školy!
Novinkou je to, že NFA v rámci tohoto sbírkového fondu připravuje sběr záznamů tzv. orální historie, jinými slovy má v úmyslu vyzpovídat podle určitého scénáře zájemce z našich řad formou videorozhovoru. Zatím nemám přesnější informace, ale vypadá to tak, že na sletu už budu chytřejší a budu vás informovat. Zabezpečení projektu je nutné organizovat po jednotlivých ročnících, takže vás vyzýváme, aby se z každého ročníku přihlásil alespoň jeden „styčný důstojník“, který by s dalšími svými spolužáky zajišťoval potřebné dokumenty a byl členem organizačního výboru pro budování archivu. Bylo by dobré, kdyby mohl používat e-mail, zjednodušilo by to komunikaci. Dokumenty se do archivu budou předávat v kolekcích podle jednotlivých ročníků. Z poskytnutých materiálů budeme pořizovat kopie na elektronických nosičích, takže každý dárce dostane kopie toho, co do archivu předal, na CD-ROMu nebo na DVD, ev. na kazetě VHS. Sbírkové předměty, které jsme až dosud shromáždili, se vyznačují nedostatečným průvodním popisem, ve kterém by byly identifikovány jednotlivé osoby, datum nebo alespoň vročení jednotlivých záběrů apod. Právě o tom, jak by měla vypadat doprovodná dokumentace, bychom si měli popovídat s kolegyní Přikrylovou. Spojení na ní je telefon 271 770 502, fax 271 770 501, e-mail technicke.oddeleni@nfa.cz
Jiří Voženílek a další členové přípravného výboru