POZVÁNKA na 28. Slet (18.6.2022)

Milé spolužačky a milí spolužáci, kamarádky a přátelé,

po dvou dlouhých „covidových“ letech bychom se opět rádi setkali na již

                 28. celoškolského srazu naší SPŠF „Filmovky“ v Čimelicích

(nebýt covidu mohl to být krásný kulatý 30.sraz)

Naše setkání bude významné nejen tím, že se podařilo najít nového nájemce naší základny Restaurace Na Hvížďalce skvělého pana Jiřího Fouska, který několik let velmi úspěšně provozoval Restauraci Na Knížecí, ale i dalšími výročími:

70 let od přestěhování filmové školy na zámek v Čimelicích

40 let (1982) od přestěhování filmové školy z Čimelic do Prahy – sloučení školy s „průmyslovkou sdělovací techniky“ v Panské ul. v Praze                  

(což se bohužel prakticky rovnalo zániku Filmovky)

30 let od prvního plánovaného celoškolského srazu v Čimelicích

stanovil se neměnný termín 3. sobota v červnu

Termín:           3. sobota v červnu tj. 18. 06. 2022

Místo:              Restaurace Na Hvížďalce

Program:        11:00 hod. zahájena „akreditace“, kde stejně jako v letech minulých získáte placku srazu a jmenovku (abychom se navzájem poznali), na tomto místě můžeš i nahlásit případné změny kontaktních údajů; budeme rádi za příspěvek na pokrytí nákladů spojených s organizací srazu

                      !!!!  14:00 až 15:00 hod. BUDE prohlídku zámku v Čimelicích !!!!

                        18:00 až 22:00 hod volná zábava

                        22:00 až dokud vydržíme hudba, tanec

Skalní fanoušci srazů přijedou už v pátek 17. 06. 2022. V odpoledních a večerních hodinách se můžeme setkat Na Hvížďalce.

Těšíme se na viděnou v sobotu 18. června 2022

                                                                     za organizační výbor

Eva Štanská, Pavla Vecková

Josef Mrva a Miroslav Vlk

Ještě trochu nostalgie:

Připomeňme si historii naší milované školy:

1950 vznik Vyšší filmové školy – Klánovice (3 obory: technika, produkce a chemie)

1952 Vyšší filmová škola – Čimelice (3 obory: technika, produkce a chemie)

1954 Průmyslová škola filmová – Čimelice (3 obory: technika, produkce a chemie)

1955 zvažovalo se uzavření školy

1957 škola byla převedena pod dohled ministerstva kultury

1959 Střední průmyslová škola filmová – Čimelice (stále 3 obory)

1965 Střední průmyslová škola filmová – Čimelice (2 obory: technika a produkce)

1982 sloučení Střední průmyslové školy filmové a Střední průmyslové školy spojové techniky = Střední průmyslová škola sdělovací techniky – Praha